ORGANIZATOR

Jesteśmy rodzinną firmą, której celem jest aktywne działanie na rzecz tworzenia gospodarki w obiegu zamkniętym. Jako lider branży opakowań z tworzyw sztucznych i recyklingu od ponad 25 lat bacznie przyglądamy się recyklingowi tworzyw sztucznych i przekształcaniu tego cennego materiału w nowe opakowania. Myślimy o recyklingu jako o znaczącym sektorze gospodarki, który pozwala nadawać zużytym opakowaniom kolejne życie i ma swój pozytywny wpływ na środowisko. Produkujemy wysokiej jakości opakowania z tworzyw sztucznych dla sektorów takich jak żywność, napoje, przemysł farmaceutyczny, oleje i smary, artykuły gospodarstwa domowego oraz kosmetyki.

Jesteśmy rodzinną firma, której celem jest aktywne działanie na rzecz tworzenia gospodarki w obiegu zamkniętym. Jako lider branży opakowań z tworzyw sztucznych i recyklingu od ponad 25 lat bacznie przyglądamy się recyklingowi tworzyw sztucznych i przekształcaniu tego cennego materiału w nowe opakowania. Myślimy o recyklingu jako o znaczącym sektorze gospodarki, który pozwala nadawać zużytym opakowaniom kolejne życie i ma swój pozytywny wpływ na środowisko.Produkujemy wysokiej jakości opakowania z tworzyw sztucznych dla sektorów takich jak żywność, napoje, przemysł farmaceutyczny, oleje i smary, artykuły gospodarstwa domowego oraz kosmetyki.

Do 2025 r. na rozbudowę działań związanych z recyklingiem przeznaczymy 50 milionów euro

 Jeden z naszych zakładów recyklingowych – PET Recycling Team w Radomsku jest w stanie przetworzyć rocznie 1,7 mld butelek

Nasze zakłady umiejscowione obok fabryk klientów pozwoliły ograniczyć w 2019 r. emisję CO2 o 43 000 ton

W 2018 r. ALPLA podpisała globalne zobowiązanie Fundacji Ellen MacArthur dotyczące gospodarowania tworzywami sztucznymi. W ramach tej inicjatywy firma zobowiązała się do osiągnięcia konkretnych celów już do 2025 r.:

  • wszystkie rozwiązania opakowaniowe mają w pełni nadawać się do recyklingu,
  • ilość przetworzonych materiałów pochodzących z recyklingu ma wzrosnąć do 25% całkowitego zużycia materiałów,
  • na rozszerzenie działalności związanej z recyklingiem przeznaczono 50 milionów euro,
  • firma ALPLA zamierza rocznie przedstawiać co najmniej trzy rozwiązania opakowaniowe, które są szczególnie lekkie i zmniejszają zużycie materiałów,
  • wszystkie opakowania pozostaną całkowicie wolne od PCV.

Na całym świecie ALPLA prowadzi 71 ze 181 zakładów produkcyjnych jako zakłady własne, tuż obok fabryk klientów. Zakłady te tylko w 2019 r. pozwoliły wyeliminować emisję CO2 o około 43 000 ton, co ma znaczący wkład w ochronę klimatu. Jest to równowartość tego, co 2,13 miliona drzew odebrałoby z powietrza. Porównać możemy to także do 1,3 miliona połączeń pociągowych z Monachium do Berlina i z powrotem, 13 000 lotów z Wiednia do Rio de Janeiro lub wyprodukowania 544 300 smartfonów

We współpracy z partnerami opracowujemy systemy obiegu zamkniętego w wielu krajach. Posiadamy własne zakłady recyklingu: PET Recycling Team z dwoma zakładami w Austrii i Polsce oraz w formie spółek o mieszanym kapitale w Meksyku i Niemczech. 

Dodatkowo ALPLA w 2020 r. uruchomiła w swoim zakładzie PET Recycling Team w Radomsku dodatkową linię wytwarzania rPET, czyli tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. W rezultacie wydajność produkcji wysokiej jakości rPET w tej fabryce wzrośnie z 15 000 do 30 000 ton rocznie. By uzyskać taką ilość materiału, trzeba przetworzyć około 1,7 mld zużytych butelek. Tworzywo rPET z zakładu PRT Radomsko może być stosowane do produkcji opakowań do żywności i jest w dużej mierze w ten sposób wykorzystywane np. w branży napojowej. Przetwarzane w fabryce zużyte butelki PET w 95% pochodzą z naszego kraju, a odzyskane w procesie recyklingu tworzywo rPET trafia na rynek w Polsce, a także do krajów UE m.in. Niemiec, Czech i Belgii.

Kolejnym projektym firmy w trakcie realizacji jest budowana w Meksyku fabryki do recyklingu HDPE, w której produkowane będzie rocznie 15 000 ton materiału RHDPE pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego.

Wybrane działania CSR realizowane przez firmę ALPLA na świecie

Wsparcie organizacji pozarządowych

ALPLA wspiera finansowo trzy inicjatywy: One Tree Planted, The Great Bubble Barrier i Plastic Collective. Idea organizacji One Tree Planted jest prosta – posadź drzewo i zrób dla środowiska oraz klimatu coś dobrego, a także chroń bioróżnorodność. The Great Bubble Barier z kolei postawiło sobie za cel uwolnienie rzek i kanałów od odpadów plastikowych za pomocą utworzonych zapór, podczas gdy Plastic Collective pomaga poprzez szkolenia oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia uczynić recykling materiałów popularnym i opłacalnym modelem biznesowym w odległych lub mniej rozwiniętych regionach.

Projekt  Helioz

Od 2017 r. ALPLA wspiera Helioz w walce z chorobami przenoszonymi w zanieczyszczonej wodzie, takimi jak cholera czy biegunka. WADI to skrót od „Water Disinfection” i nazwa przyrządu pomiarowego na baterie słoneczne, który umieszcza się na przezroczystych butelkach PET. WADI mierzy promieniowanie UV (promieniowanie UV wyjaławia zanieczyszczoną wodę) i pokazuje, kiedy woda nadaje się do picia. Od 2018 r. ALPLA jest mecenasem jednego z projektów w Indiach.

Oceany wolne od odpadów

ALPLA sponsoruje dwie organizacje non-profit walczące z zanieczyszczeniem oceanów. Fundacja The Ocean Cleanup wydobywa odpady z mórz przy pomocy specjalnych urządzeń. Z kolei Fundacja Waste Free Oceans (którego ALPLA jest Złotym Członkiem) zbiera odpady z tworzyw sztucznych w morzach i na wybrzeżach, a następnie przetwarza je na tzw. plastik oceaniczny. W tym celu współpracuje z przedsiębiorstwami, które wytwarzają z niego nowe produkty. 

KONTAKT

Napisz do nas

Formularz kontaktowy