O KAMPANII

W ramach kampanii edukacyjnej #REPETUJEMY obalamy mity wynikające z braku wiedzy oraz wszechobecnej dezinformacji dotyczącej tematu tworzyw sztucznych.

Reedukujemy społeczeństwo
odnośnie wpływu na środowisko różnego rodzaju opakowań.

Wyrównujemy wiedzę na temat tworzyw sztucznych oraz zapewniamy stały dostęp do merytorycznych materiałów na ten temat, tak by móc podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

DLACZEGO?

Aby zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość życia w zdrowym środowisku. Musimy jednak pamiętać, że będzie to możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu się każdego z nas. A skąd potrzeba powstania kampanii?

Wokół tworzyw sztucznych przez lata narosło wiele mitów, a prawda jest taka, że zostały one wynalezione, by chronić nasze zasoby naturalne i być alternatywą dla innych materiałów. I są nią, gdy wykorzystujemy je w sposób odpowiedzialny np. segregując je.

Opakowania z tworzyw sztucznych mogą spełniać zasady 4RE (REduce, REuse, REcycle, REplace) i często, co pokazują chociażby wyniki badań LCA (Life Cycle Assessment – cykl życia produktów), są bardziej ekologicznym rozwiązaniem. Możliwość recyklingu tworzyw sztucznych pozwala nam na przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym z korzyścią zarówno dla środowiska naturalnego, jak i nas samych.

Musimy pamiętać o tym, że mówiąc o plastiku mamy na myśli różnego rodzaju materiały. Jednym słowem plastik nie jedno ma imię. W naszych działaniach mówimy jednak o tworzywach, które mogą zostać ponownie przetworzone. Należy również zdać sobie sprawę z tego, że zła sława ogólnie tworzyw sztucznych związana jest często z podejmowanymi przez nas decyzjami i nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami – wyrzucamy je gdzie popadnie, przez co zanieczyszczane są lasy czy oceany. 

Aby tego unikać, konieczna jest więc REedukacja społeczeństwa na temat tworzyw sztucznych!

DLACZEGO?

Aby zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość życia w zdrowym środowisku. Musimy jednak pamiętać, że będzie to możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu się każdego z nas. A skąd potrzeba powstania kampanii?

Wokół tworzyw sztucznych przez lata narosło wiele mitów, a prawda jest taka, że zostały one wynalezione, by chronić nasze zasoby naturalne i być alternatywą dla innych materiałów. I są nią, gdy wykorzystujemy je w sposób odpowiedzialny np. segregując je.

Opakowania z tworzyw sztucznych mogą spełniać zasady 4RE (REduce, REuse, REcycle, REplace) i często, co pokazują chociażby wyniki badań LCA (Life Cycle Assessment – cykl życia produktów), są bardziej ekologicznym rozwiązaniem. Możliwość recyklingu tworzyw sztucznych pozwala nam na przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym z korzyścią zarówno dla środowiska naturalnego, jak i nas samych.

Musimy pamiętać o tym, że mówiąc o plastiku mamy na myśli różnego rodzaju materiały. Jednym słowem plastik nie jedno ma imię. W naszych działaniach mówimy jednak o tworzywach, które mogą zostać ponownie przetworzone. Należy również zdać sobie sprawę z tego, że zła sława ogólnie tworzyw sztucznych związana jest często z podejmowanymi przez nas decyzjami i nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami – wyrzucamy je gdzie popadnie, przez co zanieczyszczane są lasy czy oceany. 

Aby tego unikać, konieczna jest więc REedukacja społeczeństwa na temat tworzyw sztucznych!

„RE” szansą na powstanie gospodarki o obiegu zamkniętym

group_81

„RE” szansą na powstanie gospodarki o obiegu zamkniętym

RECYCLE

 oznacza prawidłową segregację tworzyw pozwalającą na przetworzenie opakowań, ponowne wykorzystanie materiałów i nadanie opakowaniom drugiego życia.

REDUCE

oznacza odpowiedzialność producentów i ograniczenie ilości materiałów wykorzystywanych przez nich do produkcji opakowań. 

REPLACE

oznacza zastępowanie stosowanych tworzyw tymi bardziej przyjaznymi środowisku.

REUSE

 oznacza ponowne wykorzystywanie opakowań np. dzięki rozwiązaniom takim jak butelki zwrotne PET.

REDUCE

oznacza odpowiedzialność producentów i ograniczenie ilości materiałów wykorzystywanych przez nich do produkcji opakowań.

RECYCLE

 oznacza prawidłową segregację tworzyw pozwalającą na przetworzenie opakowań, ponowne wykorzystanie materiałów i nadanie opakowaniom drugiego życia.

REUSE

 oznacza ponowne wykorzystywanie opakowań np. dzięki rozwiązaniom takim jak butelki zwrotne PET.

REPLACE

oznacza zastępowanie stosowanych tworzyw tymi bardziej przyjaznymi środowisku.

KONTAKT

Napisz do nas

Formularz kontaktowy