prof. dr hab. Mariusz Kluska

Instytut Nauk Chemicznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Mariusz Kluska – profesor w Instytucie Nauk Chemicznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Kierownik Zespołu Chemii Środowiska i Bioanalityki w INCh UPH. Prowadzi wykłady m.in. z modułów: Ochrona środowiska/Recykling, Analityka środowiskowa, Analiza śladowa na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach, współtwórca kierunku Gospodarka odpadami i recykling. Specjalista z zakresu chemii analitycznej i ochrony środowiska. Członek Zespołu Podstawowych Problemów Technik Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN w kadencji 2020-2023. Autor lub współautor ok. 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu chemii analitycznej i ochrony środowiska.