dr inż. Jacek Krystek

Profesor uczelni – Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Politechnika Łódzka

dr inż. Jacek Krystek – profesor uczelni w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. W latach 2010–2020 koordynator kierunku „Ochrona środowiska” na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Od 2020 r. przewodniczący Rady Kierunku Studiów „Informatyka w ochronie środowiska” prowadzonego przez Wydział Chemiczny oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Specjalista z zakresu chemii analitycznej oraz ochrony środowiska. Wielokrotnie powoływany przez różne instytucje (m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Zdrowia, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego) na eksperta do oceny projektów. Członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi. Prowadzi wykłady i badania z zakresu prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, oceny oddziaływania na środowisko i analityki środowiska. Autor i redaktor 8 monografii i skryptów oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i branżowych z zakresu chemii analitycznej i ochrony środowiska.