na_gore

O kampanii

Program edukacji ekologicznej „rePETujemy” kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i skupia się na pogłębieniu ich świadomości wokół problemu odpadów oraz ich wpływu na środowisko – nieumiejętne i niewłaściwe gospodarowanie nimi przyczynia się do zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Ma także bezpośredni negatywny wpływ na liczne ekosystemy i gatunki.

Głównym założeniem programu jest zapewnienie przyszłym pokoleniom możliwości życia w zdrowym środowisku poprzez zachęcenie ich do monitorowania tego, co się dzieje w najbliższej okolicy w zakresie bioróżnorodności, emisji CO2 oraz gospodarowania odpadami.

Scenariusze zajęć opracowane we współpracy z

Główne cele programu

Zasób 4

Wzmocnienie świadomości
ekologicznej i osobistej odpowiedzialności za środowisko naturalne najmłodszych uczniów i uczennic.

Zasób 2

Pogłębianie wiedzy,
umiejętności i postaw prośrodowiskowych

Zasób 1

Zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za środowisko, współtworzenie przestrzeni w szkole i domu, w których odpowiednio zarządza się odpadami, w tym prawidłowo segreguje odpady.

REKRUTACJA

TERMIN REKRUTACJI:

20 lutego – 22 marca

ZADANIE REKRUTACYJNE DLA ŚWIETLIC:

Aby wziąć udział w programie, świetlice powinny zaprezentować w dowolnej formie (np. plastycznej, komputerowej, muzycznej, tanecznej itp.) swoje zainteresowanie tematyką ekologii oraz gospodarowania odpadami.

Szkoły, które przygotują najciekawsze propozycje, zostaną zakwalifikowane do udziału w programie.

NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ:

Aplikacje przyjmowane za pośrednictwem platformy www.rekrutacja.repetujemy.pl

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?

Oprócz pracy kwalifikacyjnej przygotowanej zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie programu www.repetujemy.pl/szkoła prosimy o przesłanie także uzupełnionych załączników-zgód dostępnych pod linkiem 

Ogłoszenie wyników oceny Prac Kwalifikacyjnych odbędzie się 27 marca poprzez:

 • Podanie listy zakwalifikowanych Szkół na stronie internetowej www.repetujemy.pl.
 • Powiadomienie zakwalifikowanych Szkół za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ETAPY PROGRAMU

Zasób 10
 • Zbieranie zgłoszeń drogą mailową oraz tradycyjną pocztą
 • Ocena zgłoszeń przez jury
 • Wybór 20 najlepszych zgłoszeń
Zasób 14
 • Ogłoszenie szkół zakwalifikowanych do udziału w programie
 • Przekazanie szkołom materiałów
Zasób 13
 • Świetna zabawa i nauka
Zasób 12
 •  W trakcie roku szkolnego w ramach realizowanych zajęć szkoły będą brały udział w wyzwaniach
 • Grupy tworzące w ramach wyzwań najciekawsze prace otrzymywały będą wyjątkowe nagrody
Zasób 11
 • Wielkie podsumowanie programu oraz ogłoszenie zwycięzców nagród głównych

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Rajmund Michalski

Przewodniczący Rady Programowej

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk


Zobacz więcej

dr inż. Jacek Krystek

Profesor uczelni - Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Politechnika Łódzka


Zobacz więcej

prof. dr hab. Mariusz Kluska

Instytut Nauk Chemicznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zobacz więcej

NAGRODY

regulamin programu

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie lidera
Oświadczenie dyrektora
Regulamin
Skład grupy
Polityka prywatności
Oświadczenie rodzica

INSTAGRAM

KONTAKT

Napisz do nas

Formularz kontaktowy