na_gore

O kampanii

Program edukacji ekologicznej „rePETujemy” kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i skupia się na pogłębieniu ich świadomości wokół problemu odpadów oraz ich wpływu na środowisko – nieumiejętne i niewłaściwe gospodarowanie nimi przyczynia się do zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Ma także bezpośredni negatywny wpływ na liczne ekosystemy i gatunki.

Głównym założeniem programu jest zapewnienie przyszłym pokoleniom możliwości życia w zdrowym środowisku poprzez zachęcenie ich do monitorowania tego, co się dzieje w najbliższej okolicy w zakresie bioróżnorodności, emisji CO2 oraz gospodarowania odpadami.

Scenariusze zajęć opracowane we współpracy z

ceoo

Główne cele programu

Wzmocnienie świadomości
ekologicznej i osobistej odpowiedzialności za środowisko naturalne najmłodszych uczniów i uczennic.

Pogłębianie wiedzy,
umiejętności i postaw prośrodowiskowych

Zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za środowisko, współtworzenie przestrzeni w szkole i domu, w których odpowiednio zarządza się odpadami, w tym prawidłowo segreguje odpady.

REKRUTACJA

TERMIN REKRUTACJI:
5 października – 4 listopada

ZADANIE REKRUTACYJNE DLA ŚWIETLIC:

Aby wziąć udział w programie, świetlice powinny zaprezentować w dowolnej formie (np. plastycznej, komputerowej, muzycznej, tanecznej itp.) pracę pt. „Jak dbać o środowisko?”. Następnie jury wybierze najciekawsze zgłoszenia, a ich autorzy dołączą do eko-rywalizacji.

ADRES NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
Aplikacje przyjmowane za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@repetujemy.pl lub przesyłką rejestrowaną na adres Catchers – Regus – program #rePETujemy, Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?
Oprócz pracy kwalifikacyjnej, organizatorzy proszą o przesłanie także uzupełnionych załączników. Zarówno one, jak i cały regulamin konkursu znajdują się w zakładce „Regulaminy”.

Ogłoszenie wyników oceny Prac Kwalifikacyjnych odbędzie się 9 listopada poprzez:
· Podanie listy zakwalifikowanych Szkół na stronie internetowej www.repetujemy.pl
· Powiadomienie zakwalifikowanych Szkół za pośrednictwem poczty elektroniczne

ETAPY PROGRAMU

 • Zbieranie zgłoszeń drogą mailową oraz tradycyjną pocztą
 • Ocena zgłoszeń przez jury
 • Wybór 20 najlepszych zgłoszeń
 • Ogłoszenie szkół zakwalifikowanych do udziału w programie
 • Przekazanie szkołom materiałów
 • Świetna zabawa i nauka
 •  W trakcie roku szkolnego w ramach realizowanych zajęć szkoły będą brały udział w wyzwaniach
 • Grupy tworzące w ramach wyzwań najciekawsze prace otrzymywały będą wyjątkowe nagrody
 • Wielkie podsumowanie programu oraz ogłoszenie zwycięzców nagród głównych

RADA PROGRAMOWA

rada_03
prof. dr hab. Rajmund Michalski

Przewodniczący Rady Programowej

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Zobacz więcej
rada_01
dr inż. Jacek Krystek

Profesor uczelni - Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Politechnika Łódzka

Zobacz więcej
rada_02
prof. dr hab. Mariusz Kluska

Instytut Nauk Chemicznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zobacz więcej

NAGRODY

regulamin programu

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie lidera
Oświadczenie dyrektora
Regulamin
Skład grupy
Polityka prywatności
Oświadczenie rodzica

INSTAGRAM

KONTAKT

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

  Buy now